Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 4.08.2017 do złożenia oferty na dostawę systemu centralnego backupu wraz z 36 miesięcznym wsparciem producenta, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówiwień publicznych oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki, nr sprawy 80.272.193.2017

 • Do pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do Pobrania: Do pobrania: Zaproszenie do skladania ofert - wersja edytowalna

   Termin składania ofert:  14.08.2017, godz. 10:00

  Modyfikacja Zaproszenia z dnia 8.08.2017

  Pytania i odpowiedzi Zamawiającego - 8.08.2017

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 22.08.2017

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.09.2017


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14