Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 19.07.2017r. do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego w celu rozszerzenia funkcjonalności istniejącej infrastruktury dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Nr sprawy 80.272.185.2017

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  27.07.2017r. godz. 10:00 28.07.2017r. godz. 10:00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania wraz z przedłużeniem terminu składania ofert )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14