Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowych elementów stanowiska do pomiarów elektrofizjologicznych metodą „patch clamp” z neuronów z fluorescencją o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania, na potrzeby Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 9, realizującego projekt pt. „Udział układu dopaminergicznego w indukowanej stresem odstawienia od matki podatności na zaburzenia odżywiania”, Znak sprawy 80.272.152.2017

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  Termin składania ofert:21.07.2017 r., 09:00 24.07.2017 r., 09:00

  ( Uwaga: Do pobrania:Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 04.08.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14