Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 30.06.2017 do złożenia oferty na dostawę spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP- OES dla Wydziału Chemii UJ, ul.R.Ingardena 3, 30-060 Kraków, 80.272.143.2017

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Termin składania ofert: 10.07.2017r, godz.09:05

  Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14