Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 20.06.2017 r. do złożenia oferty dostawy 2 szt. stacji pomiarowych promieniowania jonizującego gamma dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS nr sprawy 80.272.149.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

     Termin składania ofert: 03.07.2017 r. godz: 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14