Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laserów i wyposażenia związanego z użytkowaniem laserów, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/396/2014 Zapraszamy do składania ofert.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja

  Specification

  19.08.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2 i 3

   Result of the procedure

   Ogłoszenie z dnia 17.09.2014r. o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14