Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 15.05.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 4 zestawów do chromatografii niskociśnieniowej dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Nr sprawy 80.272.102.2017.

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Termin składania ofert:  25.05.2017r. 9:00 30.05.2017r. 9:00

  Modyfikacja do Zaproszenia

  Modyfikacja do Zaproszenia 2

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do Zaproszenia 3

  Zaproszenie do składania ofert po modyfikacji

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14