Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 11.05.2017 r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wirówki szybkoobrotowej dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Nr sprawy 80.272.103.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 19.05.2017r. godz. 09:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14