Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 25.04.2017 r. do złożenia oferty na dostawę zestawu do pomiarów spektroskopii odbiciowej w podczerwieni z transformacją Fouriera dostosowanego do współpracy z wannami Langmuir’a dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (nr sprawy:80.272.93.2017)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 10.05.2017 r., godz. 10:00

   Uwaga: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14