Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 31.03.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dostawę spektrometrów masowych dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Nr sprawy: 80.272.80.2017

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Termin składania ofert: 10.04.2017r. godz. 14:00

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w części II zamówienia

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w części I zamówienia

  SPROSTOWANIE OD ZAWIADOMIENIA o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w części I zamówienia

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14