Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 22.03.2017 r. do złożenia oferty dla dostawy spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. (Nr sprawy:80.272.68.2017)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 30.03.2017 r., godz. 10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14