Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • ogłoszenie z dnia 22.12.2016 o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, Znak sprawy 80.272.689.2016 (Nr CRZP/UJ/689/2016)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  4.01.2017, godz. 9:00 09.01.2017r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14