Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.12.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego chromatografu cieczowego HPLC z następującym wyposażeniem, tj. pompą, autosamplerem, diodowym detektorem UV/VIS, detektorem fluorescencyjnym oraz sprzętem komputerowym niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, realizującego projekt pt. „Modyfikacje długości łańcucha bocznego plastochinonu jako metoda zwiększania wydajności fotosyntezy roślin”, Znak sprawy 80.272.587.2016 (Nr CRZP/UJ/587/2016)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  Termin składania ofert: 09.12.206 r., godz. 09:00

  ( Uwaga: Do pobraniaWyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert

   Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14