Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego przezczaszkowego stymulatora magnetycznego wraz z wyposażeniem (cewki, stojaki, niezbędny do prowadzenia badań zestaw komputerowy do prezentacji bodźców wzrokowych) i zestawem do neuronawigacji o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 6, realizującego projekt: „Zintegrowane stanowisko do badań z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, z neuronawigacją i zestawem do prezentacji bodźców wielomodalnych”, Znak sprawy 80.272.397.2016 (Nr CRZP/UJ/397/2016)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  * Do pobrania: Załącznik A do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia wraz z tabelami do wypełnienia przez wykonawcę

   Termin składania ofert: 10.10.2016 r., godz. 09:00

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 21.10.2016 r. o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14