Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.09.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na dostawę części do budowy układu przepływowego do badań efektywności eliminacji lotnych związków organicznych z użyciem metody adsorpcyjno-katalitycznej dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/251/2016.

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 3.10.2016

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14