Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 24.05.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4 pkt 8a ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na zakup oraz dostawę 12 detektorów (sensorów) mozaikowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znak sprawy 80.272.77.2016 (Nr CRZP/UJ/77/2016)

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 31.05.2016 r., godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14