Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4 pkt 8a ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na wykonanie dokumentacji projektowej, prototypu, wyprodukowanie komponentów, dostawę, montaż, instalację i przeprowadzenie testów głównego szkieletu (ramy) Kalorymetru Elektromagnetycznego HADES ECAL, będącego częścią detektora HADES, wraz z innymi usługami, w ramach Pakietu Prac Roboczych PSP 1.1.2.3.1, stanowiących część doświadczenia (eksperymentu) HADES, związanych z realizacją budowy Europejskiego Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami (Facility for Antiproton and Ion Research – FAIR GmbH), Znak sprawy 80.272.124.2016 (Nr CRZP/UJ/124/2016)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do pobrania:Załącznik A do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

   Do pobrania:Załącznik nr 2 do wzoru umowy

   Do pobrania:Załącznik nr 3 do wzoru umowy

   Termin składania ofert: 23.05.2016 r., godz.09:00

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 17.06.2016 r. o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14