Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.11.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów laboratoryjnych dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/438,439/2015.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja i Zaproszenie

     Termin składania ofert: 8.12.2015r. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14