Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2014r. z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury elektronicznej dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/615/2014r. Zapraszamy do składania ofert.

 •  Termin składania ofert: 20.11.2014r.

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Pytania i odpowiedzi

  Dodatkowe wyjaśnienia do udzielonych w dniu 18.11.2014r. odpowiedzi

  Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14