Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 01.08.2017 r. do złożenia oferty na dostawę komory rękawicowej przeznaczonej do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej azotu lub argonu z wyposażeniem oraz systemu do oczyszczania rozpuszczalników wyposażonego w minimum 5 linii z wyposażeniem do poboru rozpuszczalników w atmosferze komory dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.196.2017)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 09.08.2017 r., godz. 10:00

  Modyfikacja Zaproszenia

  Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna uwzględniająca dokonane modyfikacje

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14