Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 31 lipca 2017 na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy terenowego wielokanałowego systemu do pomiarów respirometrycznych wraz z komorą z regulowaną temperaturą pomiarów dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 w ramach grantu SONATA BIS 6 z NCN, nr umowy: UMO-2016/22/E/NZ8/00416, Projekt pt.: „Zmiany z wiekiem bilansu cieplnego jako czynnik odpowiedzialny za spadek reprodukcji z wiekiem: testowanie teorii ograniczenia poprzez rozpraszanie ciepła u ptaków i ssaków”, 80.272.188.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 08.08.2017r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14