Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 14.07.2017 r. do złożenia oferty na dostawę elementów do rozbudowy spektrometru WITec 300 R o komponenty AFM dla trybu kontaktu oraz rozszerzenie przystawki mikroskopu AFM o tryb AC AFM dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.177.2017)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 24.07.2017 r., godz. 10:00

  Odpowiedzi na pytania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14