Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 14.07.2017 r. do złożenia oferty na dostawę laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.175.2017)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  24.07.2017 r., godz. 10:00 25.07.2017 r., godz. 10:00

  Odpowiedzi na pytania

  Odpowiedzi na pytania wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14