Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 12.07.2017r. do złożenia oferty na dostawę kompletnego systemu optycznego pomiaru długości pakietu wiązki elektronowej, zwanej dalej Streak Camera, dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Nr sprawy 80.272.150.2017

 • Zaproszenie do składania ofert

  The invitation for submission of the bids

  24.07.2017r. godz. 13:00 25.07.2017r. godz. 13:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  QUESTIONS AND ANSWERS

  Zmiana terminu składania ofert

  Change of the deadline for submission of bids

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  The notification of results of the procurement procedure.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14