Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 29.06.2017r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dostawy infrastruktury IT dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Nr sprawy 80.272.148.2017

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 10.07.2017 r., godz: 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14