Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 02.06.2017 do złożenia oferty na dostawę automatycznego syntezatora peptydów dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków, 80.272.119.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 12.06.2017r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14