Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 01.06.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy na dostawę kompletnych pomp cyrkulacyjnych wraz z osprzętem dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Nr sprawy 80.272.125.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 09.06.2017r. godz. 13:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14