Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 25.01.2017 r. do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, przekazanie praw autorskich, wyprodukowanie komponentów, dostawa, montaż, instalacja, przeprowadzenie testów, cechowanie urządzenia cyfrowego Jagiellońskiego Pozytonowego Emisyjnego Tomografu J-PET dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy:80.272.26.2017)

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

     Termin składania ofert: 02.02.2017 r., godz. 10:00

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14