Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrofotometru UV-VIS z akcesoriami dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy 80.272.12.2017.

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 30.01.2017r. 9:00

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14