Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla WFAiIS UJ. Nr sprawy 80.272.18.2017.

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Termin składania ofert: 23.01.2017r. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia 2

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia 3

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14