Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy 80.272.17.2017.

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  23.01.2017r. 9:00 24.01.2017r. 9:00

  Modyfikacja zaproszenia do składania ofert.

  Zaproszenie do składania ofert po modyfikacji

  Modyfikacja zaproszenia do składania ofert 2.

  Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert 3

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14