Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 05.01.2017 r. do złożenia oferty na dostawę inkubatora laboratoryjnego z regulacją CO2 i temperatury, komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa oraz automatycznego wielodetekcyjnego czytnika do mikropłytek (transport, rozładowanie, wniesienie, montaż) dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.1.2017)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 13.01.2017 r., godz. 10:00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14