Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego mikroskopu sił atomowych AFM o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Skoniugowane nanoszczotki polimerowe – struktura molekularna a właściwości optyczne i elektryczne”, Znak sprawy 80.272.638.2016 (Nr CRZP/UJ/638/2016)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  Termin składania ofert:29.12.2016 r., godz. 09:00, 02.01.2017 r., godz. 09:00

  Do pobrania:Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia

  Do pobrania:Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie z dnia 27.01.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14