Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.12.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu do elektroforezy o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7a, realizującego projekt EPTHERON, umowa STRATEGMED 1/233574/15/NCBIR/2015, Znak sprawy 80.272.590.2016 (Nr CRZP/UJ/590/2016)

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 20.12.2016 r., godz. 9:00

    Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 04.01.2017 r. o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14