Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy cytometru dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/586/2016.

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Termin składania ofert: 7.12.2016r. 9:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 2

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14