Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na wykonanie pasków scentylacynych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowaia: CRZP/UJ/N/493/2016)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie i specyfikacja

   Do Pobrania: Zaproszenie i specyfikacja - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 17.11.2016 r., godz. 9:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14