Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.11.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego detektora promieniowania rentgenowskiego do mikrotomografu komputerowego o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, ul. Łojasiewicza 11, Znak sprawy 80.272.513.2016 (Nr CRZP/UJ/513/2016)

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 18.11.2016 r., godz. 09:00

    Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania 

    Ogloszenie z dnia 29.11.2016 r. o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14