Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 31.10.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu SOP Real-Time PCR z wyposażeniem dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/501/2016.

  • Zaproszenie do składania ofert

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14