Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.10.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na dostawę analizatora wielkości i fenotypu nanocząstek dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (nr postępowania: CRZP/UJ/N/462/2016)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 10.10.2016 r., godz. 10:00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14