Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na zakup oraz dostawę .systemu do uzupełniania (LN2) ze specjalnym izolowanym termicznie dewarem i dwóch dodatkowych dewarów dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowaia: CRZP/UJ/N/376/2016)

  •  Do Pobrania: Zaproszenie i specyfikacja

     Termin składania ofert: 27.09.2016 r., godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14