Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.09.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonym w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert na wyłonienie Wykonawcy dla zakupu oraz dostawy infrastruktury IT, kamer oraz odnowienie umów suportowych dla urządzeń sieciowych, serwerów oraz oprogramowania dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/392/2016 Znak: 80.272.370.2016

  • Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 19.09.2016r. godz. 09:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14