Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.07.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie właścicieli gospodarstw rolnych, dla UJ w Krakowie. Znak sprawy 80.272.296.2016 (Nr CRZP/UJ/N/293/2016). Zapraszamy do składania ofert.

 •  Do Pobrania: Zaproszenie i specyfikacja

   Termin składania ofert: 05.09.2016r., godz. 11:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do S z dnia 02.08.2016r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17.08.2016r. )

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  ( Uwaga: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

   Ogłoszenie z dnia 11.10.2016 r. o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14