Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy urządzeń mikrofalowych dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/222/2015. Zapraszamy do składania ofert.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik 1 do S

  14.07.2015r. godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzynięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 04.08.2015r. o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14