Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.03.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy dwóch (2) kompletów sztywnej, koncentrycznej linii transmisyjnej wysokiej częstotliwości, dużej mocy, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, montażem oraz pomiarami i uruchomieniem kompletnego systemu wysokiej częstotliwości dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS (tzw. Integracja systemu w.cz. dla pierścienia akumulacyjnego). Nr sprawy CRZP/UJ/N/73/2015 Zapraszamy do składania ofert.

 • Specyfikacja

  Specification

   Do Pobrania: Załącznik nr 1 do S, Appendix no 1 for S

  16.03.2015r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Result of the procedure

   Ogłoszenie z dnia 25.03.2015r. o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14