Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.02.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tzw. absolutnego ramienia pomiarowego, dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I). Nr sprawy CRZP/UJ/N/51/2015 Zapraszamy do składania ofert.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja

    05.03.2015r., godz. 14:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 25.03.2015r. o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14