Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i sprzedaży 2 sztuk taperów (ang.tapers), tj. wysoko zaawansowanych apertur próżniowych dla wiązki elektronów, dla potrzeb linii badawczej UARPES w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/640/2014 Zapraszamy do składania ofert

 • Specyfikacja

  Specification

  Załącznik A Appendix A

  Załącznik B Appendix B

  Załącznik C

  Appendix C

  22.12.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Result of the procedure

   Ogłoszenie z dnia 05.02.2015r. o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14