Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, dostawy i instalacji klatki ołowianej dla dużej stacji pomiarowej ARPES przy synchrotronie SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/461/2014 Zapraszamy do składania ofert

 • Specyfikacja

  Załącznik A do Specyfikacji i Zaproszenia

  20.11.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 05.12.2014r. o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14