Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostarczenia 37 zestawów półsztywnych, koncentrycznych przewodów do monitorów pozycji wiązki w pierścieniu akumulacyjnym maszyny Synchrotron, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/481/2014 Zapraszamy do składania ofert

 •  Do Pobrania: Specyfikacja

  Specification

   Do Pobrania: Załącznik A Appendix A

  28.10.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14