Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.09.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, dostawy i instalacji platformy pod stacje końcową dla linii eksperymentalnej opartej na magnesie zakrzywiającym w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/462/2014 Zapraszamy do składania ofert.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja

  Specification

  Załącznik A do S

  Appendix A to S

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do S z dnia 24.09.2014r. )

   Uwaga: QUESTIONS AND ANSWERS, EXPLANATIONS TO THE S from 24.09.2014 )

  29.09.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Result of the procedure

   Ogłoszenie z dnia 21.11.2014r. o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14