Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komór laboratoryjnych, tj. zestawu do hodowli komórek adherentnych w warunkach kontrolowanego przepływu, systemu do inkubacji żywych komórek na mikroskopie odwróconym i komory laminarnej, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/410/2014 Zapraszamy do składania ofert.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja

    05.09.2014r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2 i 3

     Ogłoszenie z dnia 30.09.2014r. o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14